Demensdagarna 2019 i Malmö

den 16 maj 2019

16-17 Maj kommer vi finnas på Malmömässan och visa vår sensorplatta Mobility Monitor.

Vår Mobility Monitor ger på ett enkelt sätt dokumenterad och faktabaserad kunskap om vårdbehovet. En diskret sensorplatta läggs under madrassen och registrerar alla rörelser när vårdtagaren är i sängen.


Med Mobility Monitor erbjuds ni en teknik för att enkelt kartlägga riskpatienters behov för individuell vård och uppföljning, inte minst gällande trycksår, sömnkvalitet och medicinering. Kunskapen som kartläggningen ger kan användas i det tvärfackliga samarbetet för att öka kvaliteten på den vård som erbjuds, ge rätt vård till rätt tid och använda vårdpersonalens resurser där den bäst behövs.


Med andra ord – Tryggare vård och ökad livskvalitet.


Läs mer om Mobility Monitor


Välkomna!


Mer information här Svenskademensdagarna.se

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS