Covid-19

den 27 april 2020

Hela världen skakas och berörs av den pågående Corona pandemin. Många är på olika sätt drabbade och känner stor oro. Vi vill ta tillfället i akt och informera att vi dagligen följer utvecklingen och håller oss uppdaterade gällande de rekommendationer som såväl WHO, vår egen Regering och nationella myndigheter omber oss att följa.

Genom att följa dessa rekommendationer vill vi bidra till att skapa trygghet i alla våra relationer, såväl internt mellan vår personal som till våra kunder och användare av våra produkter.


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS