Fokus Hjälpmedel skjuts fram.

den 17 september 2020

Mässan i Göteborg flyttas fram. Coronapandemin leder till att mötet får skjutas upp tills det kan hållas på ett säkert sätt.

Nästa Fokus Hjälpmedel-möte som skulle ha gått av stapeln i Göteborg 27-28 januari nästa år skjuts framåt på grund av den pågående coronapandemin.


Fokus Hjälpmedel är ett möte för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, inköpare och andra förskrivare samt beslutsfattare inom hjälpmedelsområdet. Mötena fyller en oerhört viktig funktion för kompetensutveckling, färdighetsträning och idéutbyte mellan professionerna och företagen.

Efter nästan sju månader av coronapandemi är behovet av att mötas och utveckla vård och omsorg kanske större än någonsin men vi arrangörer har ett ansvar för deltagarnas säkerhet och kan därför inte idag garantera att ett möte kan genomföras på ett säkert sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.


Därför har Swedish Medtech och Nordiske Medier fattat beslutet att skjuta på Fokus Hjälpmedel Göteborg tills det kan hållas på ett säkert sätt. Swedish Medtech vill betona vikten av att professionerna och företagen fortsätter sina samarbeten fram till nästa Fokus Hjälpmedel.


Källa:

https://www.medtechmagazine.se/article/view/739980/fokus_hjalpmedel_i_goteborg_flyttas_fram?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=dailyDel
Websitet er bygget i Ajour CMS