Intyg för godkänd transport i färdtjänst/kollektivtrafik

den 4 mars 2019

Mini Crossern kan användas som säte under transport i bil eller buss.

Modeller som är krocktestade och godkända enligt ISO 7176–19:

Mini Crosser M 3W/4W

Mini Crosser X 3W/4W

Mini Crosser X-Joy


Förutsättningar som skall vara uppfyllda för att få sitta kvar i Mini Crosser under transport:

Mini Crossern skall vara korrekt fastspänd i bilen/bussen, se bilder i intyg nedan.

Godkända fyrpunktsremmar skall användas vid förankring.

Avsedda fästpunkter på Mini Crossern skall användas vid förankring.

Användaren skall alltid vara fastspänd i själva bilen/bussen i enlighet med trafikbestämmelserna, se exempel i intyg.

Kom ihåg att alltid stänga av Mini Crossern under transport, vrid nyckeln till 0!

Om möjligt så rekommenderar vi att användaren sitter i ett av bilens/bussens säten,

eftersom det är det säkraste alternativet.


Se fullständiga instruktioner i våra Intyg för godkänd transport i färdtjänst/kollektivtrafik.


Under Service kan ni nu hämta våra Intyg med instruktioner för fastspänning, förankring av scooter och krocktest.

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS