Miljö

Medemagruppen har inga utsläpp till luft eller vatten och skapar heller inget buller. Vi hanterar inga kemikalier eller olja som kan förorena marken.


Minicrosser AB vill vara miljömedvetna och leverera hjälpmedel som tar hänsyn till konsumentens och samhällets krav och förväntningar på miljövänliga produkter. Både vad gäller tillverkning, användning och skrotning av produkten. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan och säkerställa att myndigheternas krav uppfylls.


Vi ska vara ett energieffektivt företag och arbetar för att minska vår energiförbrukning till en så låg nivå både så tekniskt och ekonomiskt möjligt. Minskningen av miljöpåverkan och energiförbrukning sker i nära samarbete med våra medarbetare och våra leverantörer.

Websitet er bygget i Ajour CMS