Medemagruppens historia

Medema-gruppen har sina rötter tillbaka till början av 80-talet, då Jack Rist etablerade föregångaren till Medema-koncernen A / S - Nord Funksjon AS - i Ballstad på Lofoten. Produktionen av Mini Crosser startade i Herning på Jylland vid samma tidpunkt.


Medema Gruppen A / S har genom åren utvecklat en stark försäljnings- och servicekultur i hela Skandinavien. Företaget har genomgått stora förändringar sedan Medema-koncernen köpte Mini Crosser A / S 2004, men har försökt hålla fast och berikas av koncernens olika kulturer och stolta traditioner.


Produktionen av Mini Crosser sker idag i moderna former, men som alltid, med fokus på säkerhet, funktionalitet och kvalitet på alla nivåer. Parallellt har vi kontinuerligt fokus på att utveckla en stark försäljnings- och servicekultur i hela Skandinavien. Vi är angelägna om att möta kunden med god kunskap, professionalism och att lösa behoven lokalt där kunden är. Vi fokuserar på attraktiv design, kvalitet och funktionalitet förankrad i en skandinavisk miljö, något vi tar med oss i våra val av framtida produkter. Vi är alla angelägna om att föra Jacks arv vidare – med människan i centrum skapar vi möjligheter för ett enklare och ökat deltagande i samhället.Vår vision och våra värderingar

- människan i centrum

Vår affärsidé:

Vi levererar och producerar kvalitetshjälpmedel och tjänster till hälsosektorn, funktionshindrade och äldre.

Vi tillpassar vår service efter kundens behov.

Vi har egenutveckling och produktion som skapar möjligheter för användarens deltagande i samhället.

Vi har fokus på attraktiv design och funktionalitet förankrad i en innovativ Skandinavisk miljö.


Våra värderingar är baserade på:

M - människan i centrum

E - engagemang

D - design och funktionalitet

E - en ändringsvilja

M - möjligheter

A - attraktiv

Websitet er bygget i Ajour CMS