Minst lika viktig är tryggheten runt. Våra hjälpmedel skapar möjligheter och underlättar för en värdig vård i intima situationer.