Jag är ditt dynamiska gånghjälpmedel. Jag tar dig snabbt till ditt mål och rör mig alltid med dig. Min multipositionssadel hjälper dig att komma i rörelse effektivt och stödjer en del av din kroppsvikt. Du kan skjuta mig framför dig eller dra mig bakom dig - oavsett kommer du alltid att hållas upprätt på grund av min stora stödyta.