Det är därmed inte alltid en självklarhet och lika lätt för alla, men ibland är det kanske bara en hjälpande hand eller något att hålla i som behövs.

Våra gånghjälpmedel erbjuder möjligheten till rörelsefrihet och glädje och ger det stöd som den unika användaren behöver.