Mobility Monitor

Tryggare vård

Mobility Monitor giver faktabaseret viden
Mobility Monitor giver faktabaseret viden
 • Egenskaper
 • Teknisk data
 • Dokumentation
 • Vanliga frågor
 • Mobility Monitorger kunskap om sömnmönsterger kunskap om medicinsk påverkanförebygger trycksårförebygger fallolyckorkartlägger generellt hälsotillståndreducerar personalens arbetsbelastningger underlag för individuell vård och uppföljning
 • Mobility Monitor SE BroschyrDownload
  Mobility Monitor EN UsermanualDownload
  Mobility Monitor SE ReferenserDownload
  Mobility Monitor SE Evaluering PilotprojektDownload

Mobility Monitor

Tryggare vård

Genom flera teststudier är det dokumenterat att Mobility Monitor bidrar till att reducera arbetsbelastningen knuten till repositionering med över 40 procent och att kostnader för medicinering kan reduceras väsentligt. Med faktabaserad kunskap om den enskilda patienten kommer personalen kunna ge rätt vård och uppföljning som bidrar till att patienten får bättre sömn och hälsotillstånd.

För dementa patienter ger Mobility Monitor en mycket högre säkerhet än traditionella varningssensorer genom att den kan ge ett alarm redan när patienten sätter sig upp, oavsett vilken sida av sängen patienten tar sig ur.

Vem önskar inte mer fackkunskap om sitt ansvarsområde? Med Mobility Monitor får du faktabaserad kunskap om dina patienter på ett enkelt och överskådligt sätt. Mobility Monitor är ett unikt hjälpmedel för att enkelt kartlägga riskpatienters behov för individuell vård och uppföljning, samt för att öka kvaliteten på den vård som ges till den enskilda patienten genom god kunskap och frigjorda resurser hos personalen.
Websitet er bygget i Ajour CMS