Anpassning

Det är Medema-gruppens vision att erbjuda lösningar till personer med funktionsnedsättning, så att de kan leva ett aktivt och socialt liv. Sedan 1981 har Medemagruppen producerat el-scooter och elektriska rullstolar till såväl barn som vuxna med olika behov och därmed varierande lösningar.


Det är inte alltid en standardprodukt uppfyller användares behov och här kan Medemagruppen utföra anpassningar eller specialanpassningar som gör att vi nästan alltid kommer i mål och hittar individuella lösningar som möter användarens enskilda behov.


Vi löser många av användarens behov gällande sömnad- och polstringsdetaljer i vår egen avdelning.
Något som ofta ger båda snabbare och bättre helhetslösningar.


Ingen uppgift är för stor och ingen för liten.


Websitet er bygget i Ajour CMS