Välfärdsteknologi i praktiken

Ökad användning av teknologi i omsorgsarbetet frigör varma händer och resurser, så att man kan öka kvaliteten på välfärdstjänster till förmån för vårdtagare och anställda.


Vår Mobility Monitor ger på ett enkelt sätt dokumenterad och faktabaserad kunskap om vårdbehovet. En diskret sensorplatta läggs under madrassen och registrerar alla rörelser när vårdtagaren är i sängen.


Med Mobility Monitor erbjuds ni en teknik för att enkelt kartlägga riskpatienters behov för individuell vård och uppföljning, inte minst gällande trycksår, sömnkvalitet och medicinering. Kunskapen som kartläggningen ger kan användas i det tvärfackliga samarbetet för att öka kvaliteten på den vård som erbjuds, ge rätt vård till rätt tid och använda vårdpersonalens resurser där den bäst behövs.


Med andra ord – Tryggare vård och ökad livskvalitet.


Websitet er bygget i Ajour CMS